THƯ VIỆN SỐ

Bài giảng Tin học đại cương

Show simple item record

dc.contributor.author Trần, Thị Thùy Hương
dc.contributor.author Trần, Thị Diệu Hiền
dc.contributor.author Nguyễn, Thị Tuyết Lan
dc.date.accessioned 2021-10-28T08:32:48Z
dc.date.available 2021-10-28T08:32:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://localhost:6060/xmlui/handle/1/1277
dc.description.abstract Cuốn bài giảng gồm các chương: Hệ điều hành microsoft windows; Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word; Bảng tính excel; Giới thiệu sơ lược về mạng máy tính và internet. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Trường Đại học Nông Lâm Huế en_US
dc.subject KHOA HỌC CƠ BẢN en_US
dc.subject Khoa học cơ bản - Tin học en_US
dc.title Bài giảng Tin học đại cương en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tìm kiếm


Duyệt

My Account